Historik

Nordiska Neuropediatriska Sällskapet

Nordiska Neuropediatriska Selskapet

Nordisk Neuropediatrisk Selskap

Pohjoismainen Lastenneurologiyhdistys

Nordic Neuropediatric Society


Historik


Sällskapet bildades 1972 med målsättning att främja neuropediatriken i Norden, men redan dessförinnan hade 10-15 eldsjälar haft årliga träffar sedan 1963.

Första generalförsamlingen hölls 26 maj 1972 på Öland

47 illustra neuropediatriker anhöll om medlemskap. Samtliga torde ha antagits.

Följande nationella representanter valdes till den första styrelsen:

Danmark: Johannes Melchior

Finland: Matti Sillanpää

Norge: Gunnar Oftedal

Sverige: Olle Hansson


1973 hölls möte i Kungälv

Från styrelseprotokoll samma år noteras att "manuskript till föredrag skall levereras senast 8 veckor före mötet och sändas ut till medlemmarna.... Styrelsen utser 1-2 personer som anmodas att komma med förberedda diskussionsinlägg till varje enskilt föredrag." Nog så ambitiöst! Huvudspråket skulle vara skandinaviska med inlägg på engelska accepterades.


1974 Helsinki, Finland

1975 Danmark

1977 Voksenåsen, Norge 92 medlemmar. Birgitta Jalling blev svensk representant i styrelsen

1978 Vadstena, Sverige

(1979 Nordisk Pediatrisk Kongress)

1980 Nyslott, Finland

1981 Skagen, Danmark

Beslöts att Sällskapet skulle försöka vara oberoende av sponsring från läkemedelsfirmor

(1982 Nordisk Pediatrisk Kongress)

1983 Röros, Norge 158 medlemmar

Beslöts upphöra med att skicka ut särtryck till medlemmarna

1984 Ystad, Sverige

(1985 Åbo, Finland i anslutning till Nordisk Pediatrisk Kongress)

1986 Svendborg, Danmark

Logon antogs, ritad av Erik Ryssing

Jan Melchior avgick efter 13 år som ordf och ersattes av Birgitta Jalling

1987 Bergen, Norge 203 medlemmar

(1988)

1989 Uddevalla, Sverige

1990 Oulu, Finland

(1991 Nordisk Pediatrisk Kongress)

1992 Thorhamn, Färöarna

Europafrågor blir alltmer aktuella

1993 23 kongressen i Tönsberg, Norge 352 medlemmar

Påmindes om att man måtte behålla traditionerna:

fotoalbum, sång, limerick, fotbollskamp, revelj på morgonen

(1994 Nordisk Pediatrisk Kongress)

1995 Sunne, Sverige

Gunnar Sanner svensk representant, Per Brandt-Hansen ny ordf

Påpekades att kolleger i baltiska staterna inte utan vidare kan vara medlemmar, utan stadgeändring skulle krävas för detta

Ett antal personer utsågs till hedersmedlemmar

Kongresspråk beslöts bli engelska

1996 Mariehamn, Åland

Två deltagare från varje baltiskt land får deltaga i NNPS kongresserna på Sällskapets bekostnad

(1997  Nordisk Pediatrisk Kongress)

1998 Bornholm, Danmark 444 medlemmar

Budgetrekommendationer - se protokoll, bl a pris till bästa föredrag

1999 Hamar, Norge

(2000 Nordisk Pediatrisk Kongress)

2001 Stockholm, Sverige

Roger Byring ordf

10 stipendier på 4000 DKr för unga läkare att delta i NNPS kongess styrelsemedlemmarnas resor till kongresserna bekostas hemsida

5000 DKr till bästa postern

utgifter för långväga föredragshållare av internationell klass

Samarbete med baltisk banneurologerna rekommenderas men inte samgång

2002 Kuopio, Finland 518 medlemmar

Eva Esscher/Ingrid Olsson representerar Sverige

(2003 The first joint meeting of Nordic Neuropediatric Society and Baltic Child Neurology Association, Tallinn, Estland)

2004 30:e mötet i Silkeborg, Danmark

Ingrid Olsson ordf

(2005 EPNS i Göteborg, Sverige)

2006 Hankö, Norge

2007  Nådendal, Finland

2010 33:e mötet Helsingör

2012 34:e mötet Jönköping, Sverige

Knut Risberg ordf

2014 35:e mötet Bergen, Norge

Trude Rath Olsen ordf

2016 36:e mötet Helsinki, Finland

2018 37:e mötet Köpenhamn, Danmark.

Henna Jonsson (Finland) ordförande.

2022 38:e mötet Stockholm, Sverige


NNPS

Nordic Neuropediatric Society