Styrelsemöte NNPS Snekkersten 100610

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

Referat styrelsesmøte NNPS, Snekkersten 10.06.10


1.Förberedelse til generalförsamling 11.06.

2.Diskussion om stipendier:

DKR 4000,- delas ut till 4 søkare – 2 från Sverige och 2 från Danmark


Sällskapet skal fortsetta att dela ut resestipend till 2 representanter från varje land till NNPS-møtene


Det är inte blitt sökt om stipend för hospitering/studiebesök.


3.Gennomgång av räkneskapen. God ekonomi och möjligheter för drift efter dom prinsipper vi har lagd før garantier, stipend etc.

Ingen land har betalt medlemskontingent f¨r 2009-2010


4.Vi skall fortsätta med interaktiva kurs. Holdes över 1,5 -2 dagar utanom NNPS-möten.

Evt. 2 kurs/år utenom det året då NNPS-mötet skal arrangeras.

Förslag:

Norge höst 2011

Finland vår 2012

Sverige NNPS – möte, Jönköping 2012

     

5.Trainee/utdannelseskurs:


a.Økonomi:Det stilles Dkr 50 000,- til rådighet for arrangør.

1.Deltageravgift bør ikke overskride Dkr 2000,-

2.Budsjett skal vedlegges søknad

b.Faglige krav:Kursledelse bør fordeles mellom 3-4 fagpersoner

1.Kurset skal ha et nivå som knytter an til den kliniske nevropediatriske hverdagen.

2.Materiale og litteraturreferanser sendes via hjemmesidene til respektive land.

3.En person fra NNPS`s styre skal ha ansvar som kontaktperson og delta som observatør ved kurset.

c.Målgruppe:Leger under utdannelse i nevropediatri med noe klinisk erfaring.

d.Deltagerne fordeles med 5 personer fra hvert land, totalt 20 deltagere.

e.Kursledelsen samarbeider med kontaktpersonen i utvelgelse av deltagere.

f.Søknader rettes til NNPS ved leder : ingrid.b.olsson@vgregion.se.


6.Retningslinjer for møtearrangør NNPS:


a.Utvikle det nordiske nevropediatriske nettverket.

b.Tema ved møtene skal utgå fra vår kliniske hverdag. Kliniske problemstillinger og kasuistikker sett ut fra de forskjellige nordiske landenes perspektiv.

c.Temasymposier

d.Plass for frie foredrag, videosesjon og posterpresentasjoner for å stimulere til faglig diskusjon.

e.Ved behov gis mulighet for parallellsesjoner.

f.Forberedelsene skal skje i dialog med NNPS-styret.

g.Utdannelseskurs i NNPS regi kan arrangeres som 1-2 dagers prekonferanse.

h.Evt överskott från NNPS konferanserna fördelas med 60% till lokal arrangör – 40% till NNPS


7.Styrets ersättning:

NNPS täcker resor till möten och konferanser

Styrelsesledamoten täcker boendet etc


8.Näste styrelsesmöte i Göteborg 13.april 2011 kl 11.00


NNPS

Nordic Neuropediatric Society