Generalförsamling NNPS Snekkersten 100611.doc

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

GENERALFORSAMLING VED NORDISKE NEVROPEDIATRISKE SÄLLSKAPETS 33 MÖTE I SNEKKERSTEN, DANMARK 11. JUNI  2010.


REFERAT

Ved mötet var 62 representanter fra Danmark, 12 fra Sverige, 7 fra hhv. Finland og Norge till stede.

1.Mötet ble öppnat av ordförande, Ingrid Olsson

2.Mötets ordförande og sekreterare blev valgt, Ingrid Olsson og Knut Risberg 

3.Minnesord över Lennart von Wendt blev gitt av Heli Sattila, medan Ingrid Olsson holdt minnesord över Marcel d’Avignon. Båda kollegor som betytt mycket för det barneneurologiske miljöet i Norden. Generalförsamlingen ärade dom med en tyst minut.

4.Styrets verksamhetsberättelse (bilaga 1)blev presentert av ordförande.

5.Sittande styrelse:

Ingrid Olsson, ordförande

Peter Born, kassör

Knut Risberg, sekretär

Ilona Autti-Ramo, styreledamot

Sittande styrelse tok genval och dette godkändes av församlingen.

6.Kassören la fram sin rapport:

Etter en del administrative svårigheter har kassören fått god översikt till Sällskapets tilgånger.  Ekonomien är god og som det framgår av verksamhetsbärettelsen är det från styrets side lagt fram förslag om bruk till garantier för konferanse, kurs og stipendier.

Ett minus är svårigheten att få exakta siffror för medlemsantall och därvid de korrekta belöpen varje land skall skicka til NNPS. Årsavgiften förblir 75 DDK pr medlem.

7.Revisor godkände räkenskaperna .

8.Diskussion om Nordiska Neuropediatriska Sällskapets framtid og aktiviteter. Det framkom önske om att mötene bör avholdes på sentralt beliggande orter för lättare adkomst för att så många som möjligt skulle kunne komma. Mötenes längd, 2 eller 3 dagar, 3 dagar är lång tid å vara borta från det kliniske arbetet. Önskemålet blev 2 heldagar.

Viktigt att mötena kan godkännes som del av spesialistutbildning. Det är generelt svårt i dag å finna kurs og konferanser som gir godkännande. Styrelsen vill arbeta för att det kan holdas 2 kurs årligt med barnneurologiska temaen. Forhoppningsvis redan ett vår og höst i 2011

Det blev rest fråga om ekonomisk stöd til vetenskapeliga studier. Dette ser inte styrelsen som en möjlighet                                 

9.En flott presentasion från 2012 års mötesvärdar, Jönköping, Sverige.

10.Mötet avsluttades.NNPS

Nordic Neuropediatric Society